vaarmeester De juiste koers naar uw brevet.
  
 
Lessen STUURBREVET
HET EXAMEN
 
Wanneer hebt u een stuurbrevet nodig?
Het stuurbrevet is wettelijk verplicht op de binnenwateren voor het besturen van een vaartuig vanaf 15 meter
of dat sneller kan varen dan 20 km/uur, ongeacht zijn lengte.

Het examen stuurbrevet
Het examen stuurbrevet wordt verschillende malen per week op computer afgenomen in:
Oostende, NatiŽnkaai 5; 8400 Oostende 5 op dinsdag en woensdag
Antwerpen, Posthoflei 5; 2600 Berchem op maandag en donderdag
Brussel, Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel op maandag en donderdag

Er wordt GEEN giscorrectie toegepast.
Verschillende vakken worden afgetoetst per examen (Algemeen & Beperkt stuurbrevet).
Per vak moet men 50% behalen en In het totaal moet er 60% behaald worden per examen.
Per examen krijgt u 1 uur tijd. Voor het examen Algemeen & Beperkt stuurbrevet krijgt u samen 2 uren de tijd.
Bij het beŽindigen van het examen, krijgt u onmiddellijk uw uitslag mee die u vervolgens naar de federatie
moeten sturen samen met het logblad om de praktijk aan te tonen waarna u uw brevet ontvangt.

Inschrijven voor het theorie examen en datum vastleggen
Om u in te schrijven voor het examen dient u een inschrijvingsformulier met ingevuld doktersattest samen
met een kopij van uw identiteitskaart op te sturen naar de watersport federatie of deze bezorgen aan uw lesgever.
Tevens dient u 75 Euro examengeld over te schrijven naar DEZELFDE federatie.
Eens het examendossier volledig is en het examengeld ontvangen is, ontvangt u een code.
Met deze code kunt u een examen datum reserveren via internet. Hiervoor hebt u een kaarlezer nodig
voor uw identiteitskaart of een token die u kunt aanvragen.

Administratie na het examen
Na het examen dient u uw uitslag naar de federatie te sturen samen met het logblad
om de praktijk aan te tonen waarna u uw brevet ontvangt.

Praktijkervaring
De praktijkervaring bestaat uit minimum 12 uur onder begeleiding van een gebrevetteerd stuurman of indien u
niemand kent die een stuurbrevet heeft kan u ook praktijkervaring opdoen via een erkende vaarschool.
In het laatste geval volstaan 6 uur praktijkervaring.
De praktijk mag enkel op de Europese binnenwateren/kanalen worden gevaren.
De praktijkervaring mag ook voor het theorie-examen gebeuren en tot 2 jaar terug gaan.
Opgelet! Varen op zee en zeilen komen hiervoor niet in aanmerking.

Het logblad
Dit formulier kan gebruikt worden als u meevaart met iemand die al een stuurbrevet heeft en u op deze manier
de praktijk al doende leert. Op dit formulier moet er minstens 12 uur ervaring ingevuld worden. Nog andere
belangrijke gegevens op dit logblad zijn:
• Naam, handtekening en brevetnummer van uw begeleider (Gelieve ook een kopie van dit brevet mee te sturen)
• Het vermogen van het vaartuig (sneller dan 20 km/uur of langer dan 15 meter)
• Waar en wanneer deze vaaruren hebben plaatsgevonden
• Welke vaarmanoeuvres er uitgevoerd werden (aanleg, vertrek, sluizen, ...)

Herkansing
Er zijn geen bijkomende kosten om te mogen herkansen.

Het internationaal vaarbewijs ICC
Aan de hand van het stuurbrevet kunt u een simpele aanvraag indienen om het ICC te bekomen.
U kunt terecht bij een aantal organisaties om het ICC aan te vragen.
Bij de Vlaamse Yachting Federatie vindt u deze informatie op hun website.
 
Vertel het door op je sociale media:
Copyright 2005-2018 vaarmeester.be - Privacy Policy